Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Yapılan bilimsel çalışmalar sonrasında kas yapısı ve kardiyovasküler kapasite ile ilişkili bazı genler saptanmış olup yapılan genetik testler ile kişinin spor performansı ile yatkın olduğu spor branşları belirlenebilmektedir.

Günümüzde; kas yapısının belirlenmesi için ACTN3 gen bölgesi incelenirken kardiyovasküler kapasitenin ortaya konabilmesi için de ACE gen bölgesindeki gen değişimleri değerlendirilmektedir.

ACTN3 geninin 577. noktasında meydana gelen değişimler (R577X) kas yapısının özelliğini değiştirerek spor performansı üzerinde etkili olur. R577X değişiminin gözlendiği kişilerde alfa-aktinin-3 daha az üretilir ve buna bağlı olarak kişinin spor performansı ve yatkın olduğu spor dalları değişkenlik gösterebilir.

Ayrıca, ACE gen bölgesinin atletik performans üzerindeki pozitif etkisi kanıtlanmıştır. ACE gen bölgesindeki değişimler kardiyak kapasite üzerinde etkili olduğu için kişinin spor performansı ve yatkın olduğu spor dallarını etkilemektedir.