Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Rasyonel Projesi; KRAS ve NRAS testi yapılamayan merkezlerde tedavi gören metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastalarının RAS testine ulaşabilirliğini arttırmayı amaçlamakta ve bu çalışmalara bilimsel ve teknik destek vererek test kalitesi ve güvenilirliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastalarının tedavisinde Panitumumab (Vectibix) gibi monoklonal antikorlarların kullanımı günümüzde en etkili tedavi yöntemlerinden birisi haline gelmekle birlikte sadece KRAS ve NRAS DNA testleri normal bulunan hastalara önerilmektedir.

Proje kapsamında; metastatik kolorektal kanserli hastalarda (mKRK) tedaviye yön veren KRAS ve NRAS mutasyonları 2 aşamalı olarak incelenmektedir. ilk aşamada KRAS DNA testi uygulanmakta, sonuçların normal bulunması durumunda NRAS DNA testine geçilmektedir.

KRAS DNA testi ile kolorektal kanserlerin %30-40’ında gözlenen somatik KRAS mutasyonları incelenerek hastalarda ilaç direncine yol açan ve sıklıkla kodon 12&13, 59, 61, 117 ve 146 bölgelerinde gözlenen mutasyonlar saptanmaktadır.

NRAS DNA testi ile ilk aşamada uygulanan KRAS DNA testinin normal bulunduğu olgularda NRAS gen bölgesi üzerinde bulunan kodon 12&13, 59, 61, 117 ve 146 bölgeleri incelenmekte ve hastalarda ilaç direncine yol açan mutasyonlar saptanmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.