Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

1. KAN & KEMİK İLİĞİ

a- Kemik iliği örneği mümkün olan en kısa zamanda transfer edilmelidir.

b- DNA analizleri için EDTA’lı tüplere alınarak steril cerrahi eldiven içerisinde, oda sıcaklığında 24-48 saat içerisinde transfer edilmelidir.

c- Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik analizler için; heparinli tüplere alınarak steril cerrahi eldiven içerisinde, oda sıcaklığında 24-48 saat içerisinde transfer edilmelidir. Heparinli tüp yoksa steril bir enjektöre 0,2 ml heparin çekilerek enjektör yıkanır ve bu heparin dışarı atılmadan içerisine kan alınır. Alınan kan sonrası enjektör birkaç kez ters yüz edilerek çalkalanır ve iğnesi kıvrılmadan kapağı kapatılarak steril bir eldiven içerisinde yollanır.

2. AMNİYON SIVISI

a- Amniyon sıvısı iki ayrı enjektör içerisine alındıktan sonra iğnesi kıvrılmadan kapağı kapatılmalı ve steril bir eldiven içerisine konup ağız kısmına düğüm atıldıktan sonra 24 saat içerisinde laboratuvara transfer edilmelidir.

 

3. CVS, TAHLİYE ve CİLT BİYOPSİ MATERYALLERİ

a- Materyal, transport besiyerine konarak steril cerrahi eldiven içerisinde 12-15 saat içerisindeyollanmalıdır. Transport besiyeri işlem öncesinde laboratuvarımızdan temin edilebilir.

b- Transport besiyeri yok ise; materyal, steril serum fizyolojik konmuş bir steril kap veya direk steril bir kap içerisinde laboratuvara transfer edilir.

c- Tahliye materyalleri alındıktan sonra laboratuvara gönderilinceye kadar +4 ̊C de (buzdolabının kapak rafı içerisinde) saklanmalıdır.

4. SPERM FISH

a- Semen örneği konsantre edilmeli ve sonra laboratuvara yollanmalıdır.

b- Güvenlik açısından yukarıdaki şekilde hazırlanmış olan örnekler köpük vb. bir kutu içerisinde yollanabilir.

c- Transport işlemi sırasında buz vb. malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Birincil Numune Alma El Kitabı

İndir