Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Prosigna, PAM50 olarak adlandırılan 50 farklı gen bölgesinin ekspresyonunun incelenmesini içermektedir. İnceleme sonrasında, meme kanserinin dört alt gruptan hangisi ile uyumlu olduğunu belirler ve prognoz konusunda bilgi verir.

Prosigna Meme Kanseri Gen Testi, tümör büyüklüğü ve nodal duruma göre 10 yıllık süreç içerisinde hastalığın tekrarlama riski konusunda bilgi verir ve hastaların risk açısından düşük, intermediate ve yüksek olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılmasını sağlar.

Prosigna Meme Kanseri Gen Testi; 50 farklı genin ekspresyon düzeylerini ölçerek, hem prognoz açısından belirleyici hem de tedavi protokolleri açısından önemli olan subtiplerin hızlı ve güvenilir olarak belirlenmesini sağlar.

Prosigna Testi, tekrarlama riski açısından düşük ve yüksek grupta yer almayan ve intermediate olarak adlandırılan grup için geçerli olan belirsizliğin minumun oranlarda tutulmasini sağlar.