Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde bu gelişmelerin en çok gözlendiği alanlardan birisi tıp bilimidir. Tıp alanları içerisinde de özellikle genetik biliminde her geçen gün farklı bilgiler ortaya konmakta ve bu bilgiler tanı ve tedavi amacıyla hastalarda kullanılmaya başlanmaktadır.

Genetik alanında ortaya konan yeniliklerin ve gelişmelerin çok hızlı olması nedeniyle özellikle hastaların bu konudaki bilgilere ulaşması ve takip etmesi son derece güç hale gelmiştir. Kaldı ki biz doktorların dahi güncel gelişmeleri takip etmesi ve bilgilerini yenilemesi artık çok kolay değildir.

Genetik biliminde gelişmelerin gözlendiğien önemli alanlardan bir tanesi de tüp bebek hastalarında laboratuvar ortamında oluşturulan embriyoların anne adayına transfer edilmesinden önce genetik incelemelere tabi tutularak sağlıklı embriyoların transfer edilmesi amacıyla uygulanan Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) işlemidir. PGT amacıyla kullanılan teknikler sürekli geliştirilmekte ve buna bağlı olarak embriyolarda yapılabilen genetik incelemelerin genişliği ve hassasiyetleri artmaktadır.

Bu kitapçık, sağlık profesyonellerine ve tüp bebeğe başvuran çiftlere preimplantasyon genetik tanı ile ilgili güncel bilgileri aktarmak ve önemli noktalara dikkat çekmek amacıyla merak edilen konular veya sıkça sorulan sorular göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Anlaşılır olduğu kadar yeterli derecede de bilgilendirici olacak şekilde hazırlamaya çalıştığımız bu kitapçığın sizlere faydalı olması dileğiyle…

Preimplantasyon Genetik Tanı El Kitabı için lütfen tıklayınız.