Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Metastatik kolorektal kanser (mKRK) saptanmış olgularda 2015-2016 yılları arasında merkemizde gerçekleştirilmiş olan Kras ve Nras mutasyon analiz verileri 2016 yılında 3-7 Haziran tarihleri arasında American Society of Clinical Oncology (ASCO) tarafından Chicago’da düzenlenen kongrede “Molecular analysis of Kras and Nras mutations in a series of 720 patients for guiding the treatment of metastatic colorectal cancer in Turkey” başlığı ile poster olarak sunulmuştur. Çalışmada, 720 olguda gerçekleştirilen ve toplamda 1120 Kras ve Nras analizlerinin sonuçları paylaşılmıştır. Ayrıca, hastalarda saptanan mutasyon oranları ile bu mutasyonların incelenen kodonlara göre dağılımlarının literatür ile uyumlu olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Türkiye’deki mKRK olgularında Kras ve Nras mutasyonlarına ilişkin ait en büyük verilerden birisi olan bu bilginin yurtdışında saygın bir onkoloji kongresinde sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Postere ilişkin özete ulaşmak için lütfen tıklayınız.