Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Genetik tanıda görünmezi görünür kılan bilim: Sitogenetik

 

Sitoloji yani hücre bilimi ile genetik biliminin birlikte çalışması sonucu, yapılan kromozom analizleriyle DNA’daki kromozomal hastalıklara doğum öncesi veya doğum sonrası doğrudan tanı konabiliyor. 

 

Down sendromu başta olmak üzere pek çok kromozomal hastalık tanısında kullanılan Sitogenetik testlerle daha sağlıklı bir geleceğin kapıları aralanıyor.

 

Genetiks uzmanlığı ve güvencesiyle, doğum öncesi ve doğum sonrası tüm Sitogenetik testleri, merkezimizde güvenle, kolayca ve ulaşılabilir maliyetlerle yaptırabilirsiniz.

 

Sitogenetik laboratuvarı

 

Kromozomal hastalıkların, prenatal ve postnatal dönemde tanısı amacıyla kan, cilt gibi dokular ile amniyon sıvısı, CVS ve gebelik tahliye materyalinden kültür işlemlerinin yapılarak kromozom analizlerinin gerçekleştirildiği Sitogenetik laboratuvarımızda aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır.

 

Doğum sonrası

•    Periferik kan kültürü ve kromozom analizi

•    Cilt vb. dokulardan hücre kültürü ve kromozom analizi

•   Kemik iliğinden kromozom analizi

Doğum öncesi

•    Fetal kan kültürü ve kromozom analizi

•    Amniyon sıvısından hücre kültürü ve kromozom analizi

•    CVS (koryonik villus) doku kültürü ve kromozom analizi

•    Gebelik tahliye materyalinden doku kültürü ve kromozom analizi