Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Embriyo aşamasında genetik tanı testleriyle
emeklerinizin karşılığı sağlıklı bir bebek olsun.

 

Çocuk sahibi olmak için verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz çaba sonucu, bebeğinizin henüz embriyo aşamasında herhangi bir genetik hastalık taşıyıp taşımadığını “embriyoda genetik tanı” yani Preimplantasyon Genetik Testler- PGT ile kolayca öğrenebilirsiniz.

Tüp bebek ya da mikroenjeksiyon gibi yardımla üreme tekniklerinden biriyle çocuk sahibi olma aşamasındaysanız, PGT testleriyle bebeğinizinde herhangi bir kromozomal bozukluk ya da DNA hastalığı olmadığından emin olabilirsiniz.

Genetiks uzmanlığı ve güvencesiyle, PGT testlerini merkezimizde  kolayca yaptırabilir ve sonuçlarına kısa sürede ulaşabilirsiniz.

 

PGT testlerinin genetik tanıdaki önemi

Genetik biliminde ilerlemesiyle birlikte artık tüp bebek yöntemleriyle geliştirilen embriyolarda genetik incelemeler “embriyoda genetik tanı” (Preimplantasyon Genetik Tanı) adıyla yapılmakta. Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı da verilen bu işlem; yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenmesi sonucunda gelişen embriyolardan 3. günde 1 adet, 5. günde ise 4-6 adet hücre alınması ile gerçekleştirilir.

PGT uygulamasının amacı; öncelikle, kromozomal bozuklukların (PGT-A ve PGT-SR) ve DNA hastalıklarının (PGT-M) gebelik öncesi dönemde yani henüz embriyo aşamasında tanımlanmasıdır. Ayrıca infertilite (yani kısırlık) problemi nedeni ile tüp bebek tekniklerinin uygulanacağı çiftlerin embriyolarda oluşması muhtemel genetik bozukların tanımlanması için kullanılır.

Bu uygulama, kalıtsal hastalık taşıyan ve sağlıklı çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ile infertilite nedeniyle tüp bebek veya mikroenjeksiyon gibi yardımcı üreme tekniklerinin uygulanacağı ve embriyolarında kromozomal anomalilerin görülme riski yüksek olan çiftlere önerilir.

Genetiks’te, kromozomal hastalıkların embriyo aşamasında tanımlanabilmesi için FISH tekniği ile kromozomlar incelenebilir. Ayrıca, NGS yöntemi kullanılarak 24 kromozom çalışması yapılabilir. Yine, moleküler genetik yöntemler kullanılarak Talasemi, Kistik Fibrozis, SMA vb. DNA hastalıkları için, tüp bebek uygulaması esnasında sağlıklı embriyolar tanımlanabilir ve embriyolardaki HLA ve Rh genotipi belirlenebilir.

 

Detaylı bilgi için:
https://pgt.genetiks.com.tr