Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

İlaç tedavilerinde “kişiye özel” dönem: Farmakogenetik

 

İlaçların vücudumuzda yarattığı tedavici etkiler ve yan etkiler de ilaç emilim sisteminde rol oynayan genetik yapılardaki genetik değişimlerle belirlenebiliyor. Yani sizin gen yapınıza göre etkin bir tedavi sağlayabilen bir ilaç bir diğer kişide aynı etkiyi göstermeyebiliyor. 

 

Günümüzde genetik biliminin ilerlemesi sayesinde özellikle bazı antipsikotik ilaçlar ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için farmakogenetik testleri uygulanabiliyor. Böylece hekiminiz sizin genlerinize göre doğru ilaç tedavisi çözümleri üretebiliyor.

 

Genetiks uzmanlığı ve güvencesiyle, farmakogenetik testlerini  merkezimizde kolayca ve güvenilir sonuçlarla yaptırabilirsiniz. 

 

Farmakogenetik testlerinin uygulabildiği ilaçlar

 

İlaçların metabolize edilerek vücuttan atılmasında rol alan genetik yapılardaki genetik farklılıklar ilaçların yararlılığı ve yan etkileri üzerinde etkilidir. Bu nedenle, tedavi öncesinde uygulanan farmakogenetik testler ile doz ayarlamaları yapılabilmekte ve aşırı duyarlılık, tedaviye yanıt vermeme ve belirgin yan etkilerin görülmesi gibi durumlar önceden belirlenebilmektedir.

 

Genetiks’te, günümüzde tedavi amacıyla yaygın olarak kullanılan warfarin ve klopidogrel ile birçok antipsikotik ilacın vücuttaki etkileri üzerinde rol alan CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve 5-HTT gibi gen bölgeleri moleküler genetik analizler ile incelenebilmektedir.

 

Ayrıca, son yıllarda kanser tedavisinde kullanılmak amacıyla yeni ilaçlar geliştirilmiş olup bunlar daha çok hedefe yönelik tedavide kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde önemli faydalar sağlayan bu ilaçların hangi hastalarda etkili olacağının belirlenmesinde de farmakogenetik testler önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle; meme, kolon, akciğer kanserleri ve GIS tümörleri ile malign melanom tedavisi için geliştirilmiş olan yeni ilaçların kullanımı öncesinde genetik testlerin yapılması standart hale gelmiştir.

 

Onkologlar tarafından sıklıkla istenen HER2, ALK-EML4, ROS1, PDL1&2, EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, C-KIT ve PDGFRA mutasyonlarının belirlenebilmesi için gerekli olan farmakogenetik testler de Genetiks’te uygulanmaktadır.