Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Kromozom analizinin ötesinde: Moleküler Sitogenetik

 

Moleküler Sitogenetik; moleküler biyoloji ve sitogenetik tekniklerin birlikte kullanımı ile rutin kromozom analizlerinin kapsamını genişleten ve tanı değerini yükselten bir disiplin.

 

Moleküler Sitogenetik laboratuvarında; kromozom analizi ile saptanması mümkün olmayan genetik hastalıklar saptanabiliyor, kromozom analizinde tespit edilmiş ancak tam olarak tanımlanamamış bazı kromozomal bozukluklar incelenebiliyor.

 

Genetiks uzmanlığı ve güvencesiyle, Moleküler  Sitogenetik laboratuvarındaki testleri güvenle, kolayca ve ulaşılabilir maliyetlerle yaptırabilirsiniz.

 

Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı

 

Moleküler sitogenetik; konvansiyonel kromozom analizi yöntemleriyle teşhis edilemeyen anomalilerin renkli DNA probları kullanılarak tanımlanmasını sağlayan efektif ve hızlı yöntemleri içerir. Genetiks’te standart FISH ve SKY teknikleri rutin olarak kullanılmaktadır.

 

  • Amnion sıvısı ve CVS dokusunda hızlı anöploidi incelemesi (13, 18, 21, X ve Y)
  • Amnion sıvısı ve CVS okusunda FISH ile mikrodelesyon analizi
  • Amnion sıvısı ve CVD dokusunda spesifik problar ile FISH analizi
  • Kan, kemik iliği vb. dokularda spesifik problar ile FISH analizi
  • Tümör dokusunda spesifik problar ile FISH analizi
  • Hematolojik hastalıklarda spesifik problar ile FISH analizi
  • Sperm FISH analizi (13, 18, 21, X ve Y)
  • Sperm DNA fragmantasyon (Tunel) analizi