Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

“Genetik iyileşme, daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği kazandırır.
Bunun için bugünün hizmet ve çalıma kalitesi büyük önem taşır.”

 

GENETİKS Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, müşterilerine hizmet verirken bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak tıbbi analizleri yaparken ve hizmetlerini verirken bilimsel kurallara bağlı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı ilke edinmiştir. 

Bu çerçevede fark yaratan ekibimiz ile;

Yüksek kalitede hizmet vermek için müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen kabul görmüş bilimsel kurallara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlar kullanarak doğru, kesin, zamanında ve güvenilir sonuçlar vermeyi,

Bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip ederek alanında öncü ve lider kuruluş olarak hizmet sunmayı,

Çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapmayı, 

Laboratuvar süreçlerinin doğru ve kesinliği için gerektiğinde kalibrasyon prosedürleri uygulamayı, müteakiben iç kalite kontrol, ulusal ve uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırma programları kullanmayı,

TS EN ISO 15189 standardına uygun olarak kalite yönetiminde sürekli iyileştirme yaparak kalitemizi ve yönetim sistemimizi geliştirmeyi amaç edinip bu hedefler doğrultusunda çalışmayı benimsemekteyiz.  

 gnt-yd-02-kalite-politikasi.pdf