Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.


Genetiks, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezidir. Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi kalıcı ruhsatına sahip olan merkezimiz aşağıdaki alanlarda çalışmaya hak kazanmıştır.

  • Sitogenetik 
  • Moleküler Sitogenetik
  • Moleküler Genetik

 

İlgili Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri yönetmeliğinine burdan ulaşabilirsiniz. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200110-1.htm)